پوسته شدن رنگ ، یا در اصلاح پوست پوست شدن رنگها دلایل زیادی دارند که ما در این قسمت به سوالهای شما در این زمینه جواب خواهیم داد تا مشکل پوسته شدن را حل کنید.

ژانویه 21, 2020

پشت دیوار حمام پوسته کرده چیکار کنم؟

این مشل بخاطر رطوبت دیوارهای حمامتان است. چک کنید که ترکیدگی لوله نداشته باشید. سپس درزهای کاشی ها حمام را دوعاب بدهید تا نشتی اب به […]